Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS An Dục

Quỳnh Phụ - Thái Bình
thcsanduc2016@gmail.com