Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS An Dục

Quỳnh Phụ - Thái Bình
tbh-quynhphu-thcsanduc@edu.viettel.vn